Media Coverage

Play to learn 舞台上的孩子

Muse Magazine
01.02.2008
報刊

《小王子》音樂劇 用心去看 感受至深

30.10.2007
報刊

與小王子結伴天馬行空

Sing Tao Daily
03.10.2007
報刊

小王子音樂劇 童心看世界

Hong Kong Economic Times
28.09.2007
報刊

《小王子》音樂劇 赤子之心與子女相處

Sing Tao Daily
19.09.2007
報刊

快快樂樂學戲劇

Hong Kong Economic Times
14.05.2007
報刊

童真的魅力

04.09.2006
報刊

董生董太觀賞《阿拉丁》

02.09.2006
報刊

150童演抵死《阿拉丁》

The Sun
17.08.2006
報刊

PLAY=玩+演戲

Parents
01.08.2006
報刊

音樂劇培養孩子合作性

11.07.2006
報刊

腦筋急轉彎 即興作故事

Ming Pao
07.07.2006
報刊