Media Coverage

《小王子》音樂劇 赤子之心與子女相處

Sing Tao Daily
19.09.2007
報刊

快快樂樂學戲劇

Hong Kong Economic Times
14.05.2007
報刊

童真的魅力

04.09.2006
報刊

董生董太觀賞《阿拉丁》

02.09.2006
報刊

150童演抵死《阿拉丁》

The Sun
17.08.2006
報刊

PLAY=玩+演戲

Parents
01.08.2006
報刊

音樂劇培養孩子合作性

11.07.2006
報刊

腦筋急轉彎 即興作故事

Ming Pao
07.07.2006
報刊

不可不演戲 廖雅琪

16.04.2006
報刊

在媽媽的底線上演戲

East Week
12.04.2006
報刊

董生董太受小朋友歡迎

30.12.2005
報刊

300小孩佳節綵排音樂劇

The Sun
26.12.2005
報刊